Hakkımızda

Abdullahoğlu Elektrik Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş.

ACK Lighting
Işığın

Tanıtım Filmimiz

Vizyonumuz

Elektrik ve aydınlatma sektöründe çetin rekabet koşulları ve bilinç düzeyi artmış müşterilerin değişen istek ve beklentileri; gerek ürünlerin ve gerekse sunulan hizmetlerin sürekli geliştirilmesini, iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Abdullahoğlu Elektrik, sektördeki talep ve beklentileri yoğun tecrübe ve konuya uzman bakışıyla objektif biçimde değerlendirmekte; dinamik, yenilikçi, gelişmeci bir yaklaşımla müşteri memnuniyeti sağlayarak sadık müşteriler yaratmaya çalışmaktadır. Kalitede Süreklilik Uygun Fiyat Karşılıklı Güven ve Dürüstlük vizyonumuzu oluşturan temel ilke ve vazgeçilmeyecek değerlerimizdir.

Misyonumuz

Amacımız; ürün, üretim ve müşteri hizmet kalitemizi sürekli iyileştirerek müşterilerimizin her türlü aydınlatma ihtiyaçlarına ekonomik alternatifler sunmak; müşterilerimize tasarruf imkanları ve ihtiyaçlarına özel projeler, çalışanlarımıza da kendilerini geliştirmek ve uluslararası çapta sektörümüzdeki en başarılı ve donanımlı kişiler haline gelmeleri için fırsat sağlamak.

Stratejimiz

Stratejide ilkemiz stratejinin uygulanması ve inovasyon yollarını keşfetmektir. Strateji tekniğimiz ise:

 • Doğru uygulanma rotasının belirlenmesi,
 • Amaca uygun strateji uygulama ekiplerinin kurulması,
 • İlk harekete geçen ve pazara ilk giren ekiplerin kurulması,
 • İlk harekete geçen ve pazara ilk giren olma stratejisi,
 • Pazara egemen olma stratejisi,
 • Çeşitlendirme stratejisi,

Temel İlkelerimiz

Abdullahoğlu Elektrik olarak kurumsal sorumluluklarımızın bilincinde, açıklık ve dürüstlük ilkesi çerçevesinde işlerimizi yürütmek; insan haklarına saygılı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak; işletmemizde, iş stratejisi, organizasyonel yapı, iş yapma yöntemleri, sorunların belirlenmesi, araştırılması ve uygun önerilerin yapılarak bu önerilerin uygulanmasını sağlamak temel ilkelerimizdir.

Temel ilkelerimizi hayata nasıl geçiriyoruz:

 • Üst yönetim tarafından izlenebilen, etkin ve sistemli bir yönetim sürecinin oluşturulması,
 • Verimlilik ve şirket kaynaklarının en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak,
 • Etkin ve sistemli üretim ve planlama yapmak daha verimli bir üretim disiplini sağlamak,
 • Şirket ortamında, çalışanlar arasında mutlu, arkadaşça ortamı sürdürmek ve daha da iyi hale getirmek,
 • Şirketimizin, çalışanlar açısından en mutlu çalışılır şirketlerden biri olarak kalması için her çeşit çalışmayı yapmak,
 • Şirket giderlerindeki artışa karşın şirket karlılığında düşüş gibi göstergelerin ortadan kaldırılması, mali disiplin ve yönetimini oluşturmak,
 • Değişen müşteri ve piyasa ihtiyaçlarına odaklanarak tüketicilere uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunmak,
 • Sınıfının en iyisi hizmeti sağlayıp müşterilerimizle güçlü ortaklıklar kurmak,
 • Tüketicilerimize ve müşterilerimize, her zaman en iyi kaliteyi ve sorunsuz ürünleri sunarak, onları memnun etmeyi hedefleriz.
ACK Vizyonumuz
ACK Strateji

Çevre Politikamız

Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyan Abdullahoğlu Elektrik, çevre koruma sistemini sürekli iyileştirmeye büyük önem vermektedir. Ürünlerimizin üretimi aşamasında çevreye hemen hemen hiçbir zararlı gaz salınımı olmamakta; üstün yalıtımlı bir binanın avantajı olarak ses, görüntü, ısı kirliliği oluşmamaktadır. Geri dönüşüm ünitemiz sayesinde hurdaya ayrılması gereken değerli metaller ve plastikler yeniden hayat bulmakta, çevreye zarar verebilecek maddeler içeren ürünler, ilgili yasa maddeleri gereğince bertaraf edilmektedir.

En gelişmiş aydınlatma ürünlerini üreten tesisimizin kendisi de en gelişmiş aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemlerini kullanarak önemli bir enerji tasarrufu yapmaktadır. Çevreci yaklaşımımız, üretim bantlarında çalışan arkadaşlarımızın da sağlığının korunması içi gerekli olan tozdan arındırılmış, iyi havalandırılmış, hijyen ve güvenlik standartlarına uygun çalışma alanlarımızda da kendisini göstermektedir.

Bu amaçla;

 • Çevrenin korunması hakkında tüm çalışanlarımızı eğitiriz,
 • Üretim faaliyetlerimiz sırasında oluşan tüm atıklarımız için azaltıcı önlemler alırız,
 • Üretimimiz ile ilgili tüm faaliyetlerde çevresel etkileri dikkate alarak çevreye zararlı atıkların azaltılması, kirlilik kaynaklarının önlenmesi konusunda gerekli önlemleri alırız,
 • Şirketimiz, bir bütün olarak bu prensiplerle ve değerlere uymak ve uygulamak sorumluluğuna sahiptir.
ACK Çevre Politikası
0

Çalışan Sayımız

Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

Amacımız, müşterilerimize istek ve beklentilerinin ötesinde üstün kaliteli ürünler sunarken çalışma şartlarından kaynaklanan potansiyel tehlike risklerini en aza indirmek, çalışanlarımızın sağlık ve iş güvenliklerini sağlayacak tedbiri en üst düzeyde tutarak sıfır iş kazası hedefini yakalamak, işleteme sınırları içerisinde çalışan tüm personelin sağlık ve güvenliğini sağlamak, iş sağlığı yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

 • Tüm hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak en önemli değer insan kaynağıdır.
 • Hiçbir iş çalışanın can güvenliği tehlikeye sokacak acil ve önemli değildir.
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği işlerin ayrılmaz bir parçasıdır.
 • Tüm iş kazaları engellenebilir.
 • Şirketimiz, çalışanların sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olan şartlar, araç ve gereçleri noksansız olarak iş yerinde bulundur.
 • Şirketimiz yasalara belirlenmiş iş güvenliği usullerine ve hükümlerine kayıtsız şartsız uyar.
 • Standartlara uygun kişisel koruyucu malzemelerin kullanılması, uyarı levhaları ve işaretlerine uyulması her personelin görevidir.
 • İşletme sınırları içinde çalışan tedarikçimiz de yasaların öngördüğü işçi sağlığı, iş güvenliği hükümlerine ve şirket politika kurallarına uymak zorundadır.

Amacımız, müşterilerimize istek ve beklentilerinin ötesinde üstün kaliteli ürünler sunarken çalışma şartlarından kaynaklanan potansiyel tehlike risklerini en aza indirmek, çalışanlarımızın sağlık ve iş güvenliklerini sağlayacak tedbiri en üst düzeyde tutarak sıfır iş kazası hedefini yakalamak, işleteme sınırları içerisinde çalışan tüm personelin sağlık ve güvenliğini sağlamak, iş sağlığı yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

ACK üretim otomatik silikon makinesi
ACK üretim ampul montaj hattı
ACK üretim 3b inceleme çift PCB dizimi

Satın Alma Politikamız

Abdullahoğlu Elektrik gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda ulusal ve global tedarik alternatiflerinin tümünü değerlendirerek en iyi kalite ürün ve hizmet sunmaktadır.

Şirketimiz; kaliteli ürünü, zamanında, rekabetçi şartlarda sağlayabilen; kendi konusunda uzmanlaşmak için araştırmaya ve geliştirmeye önem veren, çevre ve iş güvenliği konularında ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapan, çağdaş yönetim anlayışına sahip işletmeci ve firmalar ile uzun vadeli iş ilişkileri kurmaktadır. Tedarikçilerimiz ile süregelen iş birliklerinde her zaman uyum ve bilgi paylaşımını mümkün kılan iletişim yapısına önem vermekteyiz.

Satış ve Pazarlama Politikamız

Geniş satış ağıyla hizmet veren Abdullahoğlu Elektrik, stratejik hedefleri doğrultusunda en etkin satış ve satış sonrası hizmeti ve kaliteli ve geniş bir ürün yelpazesine sahip olmayı ilke edinmiştir.  Yurt içi ve yurt dışı satış ekibimiz, her bir ürünü, -her tedarikçisi ve her son kullanıcısı için- imalat standartlarının tanıtımı ve eğitimleriyle satışını desteklemektedir. Satış ve pazarlama ilkelerimiz doğrultusunda, ürünlerimizin tanınırlığını ve bilinirliliğini artırarak, marka değerini desteklemek, müşterimizin satın almakta olduğu ürünü iyi tanımasını ve bilinçli kullanmasını sağlamak pazarlama ve satış grubunun asli görevlerindendir.

Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Müşterilerimizin şikayetlerinin, müşterilerimizin memnuniyetini sağlayacak şekilde yasal şartlara uygun olarak çözüme kavuştururuz. Gelen Tüm şikayetleri sistemimizi iyileştirmek için kullanır, “Şikayet Yönetim Sistemimizi” sürekli iyileştirmek için gerekli kaynak ve eğitim ihtiyaçlarını sağlarız

ACK Satın Alma Politikası
ACK Satış ve Pazarlama Politikası
ACK Müşteri Memnuniyeti Politikası
Bayi/Alt Bayi Olmak İstiyorum
Bayi/Alt Bayi Başvuru Formu

"*" gerekli alanları gösterir

Firma Adresi*
Onay*