Hakkımızda

Abdullahoğlu Elektrik Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş.

ACK Lighting
Işığın

Tanıtım Filmimiz

Vizyonumuz

Elektrik ve aydınlatma sektöründe çetin rekabet koşulları ve bilinç düzeyi artmış müşterilerin değişen istek ve beklentileri; gerek ürünlerin ve gerekse sunulan hizmetlerin sürekli geliştirilmesini, iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Abdullahoğlu Elektrik, sektördeki talep ve beklentileri yoğun tecrübe ve konuya uzman bakışıyla objektif biçimde değerlendirmekte; dinamik, yenilikçi, gelişmeci bir yaklaşımla müşteri memnuniyeti sağlayarak sadık müşteriler yaratmaya çalışmaktadır. Kalitede Süreklilik, Uygun Fiyat, Karşılıklı Güven ve Dürüstlük vizyonumuzu oluşturan temel ilkelerimiz bizim vazgeçilmeyecek değerlerimizdir.

Misyonumuz

Amacımız; ürün, üretim ve müşteri hizmet kalitemizi sürekli iyileştirerek müşterilerimizin her türlü aydınlatma ihtiyaçlarına ekonomik alternatifler sunmak; müşterilerimize tasarruf imkanları ve ihtiyaçlarına özel projeler üretmek. Çalışanlarımıza da kendilerini geliştirerek uluslararası çapta sektörümüzün en başarılı ve donanımlı kişileri haline gelmeleri için fırsat sağlamak.

Stratejimiz

Stratejide ilkemiz, stratejinin uygulanması ve inovasyon yollarını keşfetmektir. Strateji tekniğimiz ise:

 • Doğru uygulanma rotasının belirlenmesi,
 • Amaca uygun strateji uygulama ekiplerinin kurulması,
 • İlk harekete geçen ve pazara ilk giren ekiplerin kurulması,
 • İlk harekete geçen ve pazara ilk giren olma stratejisi,
 • Pazara egemen olma stratejisi,
 • Çeşitlendirme stratejisi,

Temel İlkelerimiz

Abdullahoğlu Elektrik olarak kurumsal sorumluluklarımızın bilincinde, açıklık ve dürüstlük ilkesi çerçevesinde işlerimizi yürütmek; insan haklarına saygılı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak; işletmemizde, iş stratejisi, organizasyonel yapı, iş yapma yöntemleri, sorunların belirlenmesi, araştırılması ve uygun önerilerin yapılarak bu önerilerin uygulanmasını sağlamak temel ilkelerimizdir.

Temel ilkelerimizi hayata nasıl geçiriyoruz:

 • Üst yönetim tarafından izlenebilen, etkin ve sistemli bir yönetim sürecinin oluşturulması,
 • Verimlilik ve şirket kaynaklarının en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak,
 • Etkin, sistemli üretim ve planlama yapmak, daha verimli bir üretim disiplini sağlamak,
 • Şirketimizin, çalışanlar açısından mutlu ve huzurlu çalışma ortamına sahip şirketlerden biri olarak kalması için her çeşit çalışmayı yapmak, bu ortamı sürdürmek ve daha iyi bir hale getirmek,
 • Şirket giderlerindeki artışa karşın şirket karlılığında düşüş gibi göstergelerin ortadan kaldırılması, mali disiplin ve yönetimini oluşturmak,
 • Değişen müşteri ve piyasa ihtiyaçlarına odaklanarak tüketicilere uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunmak,
 • Sınıfının en iyi hizmetini sağlayıp müşterilerimizle güçlü ortaklıklar kurmak,
 • Tüketicilerimize ve müşterilerimize, her zaman en iyi kaliteyi ve sorunsuz ürünleri sunarak onları memnun etmeyi hedefleriz.
ACK Vizyonumuz
ACK Strateji

Çevre Politikamız

Çevreyle ilgili tüm yerel ve ulusal kanunlar ile yönetmeliklere uyan Abdullahoğlu Elektrik, çevre koruma sistemini sürekli iyileştirmeye büyük önem vermektedir. Ürünlerimizin üretimi aşamasında çevreye hemen hemen hiçbir zararlı gaz salınımı olmamakta; üstün yalıtımlı bir binanın avantajı olarak ses, görüntü, ısı kirliliği oluşmamaktadır. Geri dönüşüm ünitemiz sayesinde hurdaya ayrılması gereken değerli metaller ve plastikler yeniden hayat bulmakta, çevreye zarar verebilecek maddeler içeren ürünler, ilgili yasa maddeleri gereğince bertaraf edilmektedir.

En gelişmiş aydınlatma ürünlerini üreten tesisimizin kendisi de en gelişmiş aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemlerini kullanarak önemli bir enerji tasarrufu yapmaktadır. Çevreci yaklaşımımız, üretim bantlarında çalışan arkadaşlarımızın da sağlığının korunması içi gerekli olan tozdan arındırılmış, iyi havalandırılmış, hijyen ve güvenlik standartlarına uygun çalışma alanlarımızda da kendisini göstermektedir.

Bu amaçla;

 • Çevrenin korunması hakkında tüm çalışanlarımızı eğitiriz.
 • Üretim faaliyetlerimiz sırasında oluşan tüm atıklarımız için azaltıcı önlemler alırız.
 • Üretimimiz ile ilgili tüm faaliyetlerde çevresel etkileri dikkate alarak çevreye zararlı atıkların azaltılması, kirlilik kaynaklarının önlenmesi konusunda gerekli önlemleri alırız.
 • Şirketimiz, bir bütün olarak bu prensip ve değerlere uymak/uygulamak sorumluluğuna sahiptir.
ACK Çevre Politikası
0

Çalışan Sayımız

Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

Amacımız, müşterilerimize istek ve beklentilerinin ötesinde üstün kaliteli ürünler sunarken çalışma şartlarından kaynaklanan potansiyel tehlike risklerini en aza indirmek, çalışanlarımızın sağlık ve iş güvenliklerini sağlayacak tedbiri en üst düzeyde tutarak sıfır iş kazası hedefini yakalamak, işletme sınırları içerisinde çalışan tüm personelin sağlık ve güvenliğini sağlamak, iş sağlığı yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

 • Tüm hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak en önemli değer insan kaynağıdır.
 • Hiçbir iş, çalışanın can güvenliğini tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği işlerin ayrılmaz bir parçasıdır.
 • Tüm iş kazaları engellenebilir.
 • Şirketimiz, çalışanların sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olan şartları, araç ve gereçleri noksansız olarak iş yerinde bulundur.
 • Şirketimiz, yasalarda belirlenmiş iş güvenliği usul ve hükümlerine kayıtsız şartsız uyar.
 • Standartlara uygun kişisel koruyucu malzemelerin kullanılması, uyarı levhaları ve işaretlerine uyulması her personelin görevidir.
 • İşletme sınırları içinde çalışan tedarikçimiz de yasaların öngördüğü işçi sağlığı, iş güvenliği hükümlerine ve şirket politika kurallarına uymak zorundadır.

Amacımız, müşterilerimizin istek ve beklentilerinin ötesinde üstün kalitede ürünler sunarken çalışma şartlarından kaynaklanan potansiyel tehlike risklerini en aza indirmek, çalışanlarımızın sağlığını ve iş güvenliğini sağlayacak tedbiri en üst düzeyde tutarak sıfır iş kazası hedefini yakalamak, işleteme sınırları içerisinde çalışan tüm personelin sağlık ve güvenliğini sağlamak, iş sağlığı yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

ACK üretim otomatik silikon makinesi
ACK üretim ampul montaj hattı
ACK üretim 3b inceleme çift PCB dizimi

Satın Alma Politikamız

Abdullahoğlu Elektrik gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda ulusal ve global tedarik alternatiflerinin tümünü değerlendirerek en iyi kalitede ürün ve hizmeti sunmaktadır.

Şirketimiz; kaliteli ürünü, zamanında ve rekabetçi şartlarda sağlayabilen; kendi konusunda uzmanlaşmak için araştırmaya, geliştirmeye önem veren, çevre ve iş güvenliği konularında ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapan, çağdaş yönetim anlayışına sahip işletmeciler ve firmalar ile uzun vadeli iş ilişkileri kurmaktadır. Tedarikçilerimiz ile süregelen iş birliklerinde her zaman uyumluluğu ve bilgi paylaşımını önceleyen iletişim yapısına önem vermekteyiz.

Satış ve Pazarlama Politikamız

Geniş satış ağıyla hizmet veren Abdullahoğlu Elektrik, stratejik hedefleri doğrultusunda en etkin satışa, satış sonrası hizmete, kaliteli ve geniş bir ürün yelpazesine sahip olmayı ilke edinmiştir.  Yurt içi ve yurt dışı satış ekibimiz, her bir ürünümüzü hem tedarikçisi hem de son kullanıcısı için imalat standartlarının tanıtımı ve eğitimleriyle ürün satışını desteklemektedir. Satış ve pazarlama ilkelerimiz doğrultusunda ürünlerimizin tanınmasını ve bilinirliliğini arttırarak, marka değerini desteklemek, müşterimizin satın almakta olduğu ürünü iyi tanımasını ve bilinçli kullanmasını sağlamak, pazarlama ve satış grubunun asli görevlerindendir.

Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Müşteri şikayetlerini, müşterilerimizin memnuniyetini sağlayacak şekilde ve yasal şartlara uygun olarak çözüme kavuştururuz. Gelen Tüm şikayetleri sistemimizi iyileştirmek için kullanır, “Şikayet Yönetim Sistemimizi” sürekli iyileştirmek için gerekli kaynak ve eğitim ihtiyaçlarını sağlarız.

ACK Satın Alma Politikası
ACK Satış ve Pazarlama Politikası
ACK Müşteri Memnuniyeti Politikası
Bayi/Alt Bayi Olmak İstiyorum
Bayi/Alt Bayi Başvuru Formu

"*" gerekli alanları gösterir

Firma Adresi*
Onay*
Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.