Web Sitesi & E-Posta Kullanım Koşulları

1. Konu


1.1. Bu yazı ACK AYDINLATMA tarafından web sitesinin kullanımına yönelik ve elektronik posta iletimlerinde kullanılacak hüküm ve koşulları belirtir.


2. Tanımlar ve Koşullar


2.1. Bu web sitesine girmeniz veya bu web sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları ve hükümleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.


2.2. Bu web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcının bu web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kullanıcı, kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.


2.3. Bu web sitesinin kullanımından doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı ACK AYDINLATMA'nın; yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve ACK AYDINLATMA'nın yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.


2.4. ACK AYDINLATMA bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.


3. Bilgilendirme ve Feragat


3.1. Bu web sitesi, bilgilendirme amacıyla iyi niyetle hazırlanmıştır. Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette ACK AYDINLATMA tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir.


3.2. ACK AYDINLATMA hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir.


3.3. Bu web sitesine erişim ve sitede yer alan bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müsbet, her türlü zarardan her ne nam altında olursa olsun ACK AYDINLATMA, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve ACK AYDINLATMA'nın yetkilendirdiği kişi ve kuruluşlar sorumlu tutulamaz.


3.4. Bu bilgilere ilişkin gecikmeler, eksiklik ve hatalardan ve/veya bu bilgileri kullanmanızdan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı her türlü zarardan ACK AYDINLATMA'nın, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir.


4. Fikri Mülkiyet


4.1. Bu internet sitesinde kullanılan tüm ünvan, marka, logo, görsel ve tasarımlar ile projelerin tüm hakları ACK AYDINLATMA'ya ait olup bir kısmının veya tamamının ACK AYDINLATMA'in izni olmaksızın kullanılması yasaktır. Bu yükümlülüğün ihlali halinde ilgililer hakkında cezai ve hukuki süreç başlatılır.


4.2. Bu sayfada verilen bilgiler ticari veya pazarlama amaçlı olmayıp, temsilidir ve tanıtım amaçlıdır. Bu sayfadaki bilgiler, ACK AYDINLATMA'yı bağlamayacağı gibi herhangi bir surette teklif veya icap niteliği bulunmamaktadır. ACK AYDINLATMA bu bilgileri her zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir


4.3. Bu web sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, tüm sayfalar, fotoğraflar, dizaynlar, resimler gibi malzemeler ve bilgilere ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ACK AYDINLATMA'ya ait ve ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve bilgiler izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.


4.4. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünler sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.


4.5. Bu web sitesindeki bilgileri herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan kişisel bilgi edinmek amacıyla kullanabilir, indirebilir, kopyalayabilir ve yazdırabilirsiniz ya da herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan üçüncü şahıslara sadece kişisel bilgilendirilmeleri amacıyla bu bilgilerin ACK AYDINLATMA web sitesinden temin edildiğini ve burada yer alan tüm koşul ve hükümlere bağlı olduklarını belirtmek şartıyla verebilir ve gönderebilirsiniz.


4.6. Bu web sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek her türlü cezai ve hukuki takibata neden olacaktır.


5. Elektronik Posta Kullanım Koşulları


5.1. Bu e-postada yer alan bilgiler gizlidir ve kişiye özel olabilir ve sadece gönderildiği kişi ya da kuruma ya da bu bilgileri kullanmaya ya da almaya yetkili diğer kişilere özeldir.


5.2. Eğer siz doğru kişi değilseniz, bu e-postayı açıklamak, kopyalamak, dağıtmak ya da içeriğine istinaden işlem yapmak tümüyle yasaktır ve kanuna aykırı olabilir. Bu nedenle bu e-postayı yanlışlıkla aldıysanız, bu durumu derhal gönderene haber veriniz ve e-postayı siliniz.


5.3. Bu e-postanın tarafınıza yanlışlıkla iletilmiş olması yüzünden e-postanın gizli ve kişiye özel niteliği kaybolmaz ya da bu niteliğinden vazgeçilmez.


5.4. ACK AYDINLATMA, bu e-postada yer alan bilgilerin ya da e-postanın kendisinin usulüne göre ve/veya tam iletiminden ya da e-postanın alınmasında yaşanan herhangi bir gecikmeden sorumlu değildir.


5.5. ACK AYDINLATMA bu e-postanın içeriği ile ilgili olarak hiçbir hukuksal sorumluluğu kabul etmez.


5.6. ACK AYDINLATMA, virüs filtreleme uygulamakla birlikte, e-postanın virüs içermediğini garanti ya da temin etmez.


6. Yetkili Mahkeme

6.1. Bu web sitesinin ve elektronik posta iletimlerinin kullanımından ve yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu web sitesi/elektronik posta iletimi ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Türkçe Yasal Uyarı metni esas olup, İstanbul (Avrupa) Mahkemeleri ve İcra ve İflas Daireleri yetkilidir.


Bu yayın, ACK AYDINLATMA'nın izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.


2019 ACK AYDINLATMA DIŞ TİCARET A.Ş.

AYDINLATMA ANSİKLOPEDİSİ

Göz sağlığımız için bulunduğumuz mekanların en doğru şekilde aydınlatılması büyük önem taşır.

DEVAMI

NASIL ÜRETİYORUZ

Silivri’de faaliyette bulunan üretim ve depolama alanlarımızın bulunduğu merkez üssümüz 18,000 m2 kapalı alana sahiptir.

DEVAMI

OUTLET ÜRÜN MAĞAZASI

2021 ONLINE ÜRÜN KATALOĞU

YARDIM İSTİYORUM